Pandangan: Seni dalam Kehidupan, Kehidupan dalam Seni

SENI

Kesenian adalah merujuk kepada muzik, tarian, persembahan teater, penulisan kreatif, dan sent visual (Frank, 2004). Praktis seni visual merangkumi idea dan teknik yang membentuk proses penghasilan karya seni visual. Seni visual terdiri dari beberapa disiplin seperti catan, cetakan, arca, media baru dan campuran (Ocvirk, 1998). Sejarah perkembangan dan penghasilan karya seni visual memang tidak dapat dipisahkan dengan aktiviti kehidupan manusia. Instrumen dan kaedah baru di dalam sektor kesenian sentiasa dicipta untuk masyarakat lebih memahami kehidupan, budaya dan perkembangannya.

TOP